SPECIALISTER

Vi træder ind i jeres regnskabs- eller økonomiafdeling, så I står stærkere

BOGHOLDER, REGNSKABSCHEF, INTERIM MANAGER

– vi er en del af jeres team

BOGHOLDER

Vi er tilknyttet enten eksternt eller internt til jeres regnskabsafdeling

REGNSKABSCHEF

Vi er tilknyttet enten eksternt eller internt til jeres regnskabsafdeling. Samtidig med det daglige arbejde kan vi optimere og forbedrer jeres arbejdsgange, så I opnår kvalitet og effektivitet

INTERIM MANAGER

Vi hjælper jer med at skabe varige ændringer og fundament for vækst

Vi opgraderer og optimerer jeres økonomifunktion

Vi møder ofte de samme problemstillinger hos vores kunder, selvom brancherne er forskellige:

Det er svært at tiltrække og fastholde en kompetent økonomichef

Selv den dygtigste bogholder har sjældent viden nok til at give ledelsen konstruktiv rådgivning

Virksomhedens revisor er for langt væk til at fange svaghederne og hullerne i den daglige drift

Men måske er den største udfordring, at mellemstore virksomheder ikke har adgang til samme økonomiske indsigt og sikkerhed som store virksomheder og organisationer. Derfor tilbyder vi at opgradere og optimere økonomifunktionen i jeres virksomhed og samtidig klæde ledelsen på, så de får præcis den viden og indsigt i tallene, som der er brug for i den daglige drift.

Sådan arbejder vi

Først og fremmest gør vi et stort stykke arbejde for at blive en integreret del af jeres virksomhed. Vi udfører som oftest opgaverne hos jer, og I vil opleve, at vores medarbejder hurtigt falder til som en naturlig del af holdet. Ofte er et par enkelte, koncentrerede dage nok til at få en grundig gennemgang af virksomheden set gennem økonomiske briller. Vi stiller med erfarne specialister med indgående viden om regnskab, økonomi og ledelse.

På baggrund af virksomhedens nøgletal, rapporter, budgetter og arbejdsgange vurderer vi blandt andet, hvordan I kan optimere jeres rapportering; et uvurderligt redskab, der forbedrer ledelsens mulighed for at handle i tide. Vi kommer med løsningsforslag til processer, som måske ikke fungerer optimalt, ligesom vi generelt udfordrer ‘business as usual’.

Som afslutning på forløbet modtager I en rapport, der indeholder alle de iagttagelser og forslag til optimeringer, vi har gjort i løbet af vores møde.

Hvad kan I forvente?
Som en direkte følge af vores samarbejde, herunder den løbende rapportering og sparring med ledelsen, oplever de fleste kunder, at de får en langt bedre føling med økonomien. Så selvom de daglige opgaver outsources, er vi altid nærværende, og vi sørger for at give jer et grundigt indblik i jeres økonomi.

Et udpluk af vores kunder

Kontakt os i dag - vi er altid klar til at hjælpe

Tlfnr.: +45 70 70 12 03