REGNSKABSCHEF

Få et datamæssigt grundlag for strategiske beslutninger, der skaber vækst

REGNSKABSCHEF

– vi er en del af jeres team

En stærk regnskabschef er et kvalitetsstempel

Vi træder ind som en del af jeres team. Med os ombord får I det fulde overblik over økonomien i jeres virksomhed med rapportering, opfølgning og budgettering

Vi hjælper jer med månedsrapportering, styring og indsigt. Samtidig bruger vi økonomiopfølgning aktivt. Ved at gøre tidligere data til fundament for budgetter, giver vi jer et skræddersyet styringsredskab, som I kan bruge til internt at sikre jer, at I er på den rette kurs. Derudover sørger vi for, at budgettering bliver et aktiv i jeres strategiske planlægning.

Vi har bred erfaring inden for likviditet-, kreditor- og debitorstyring. Derudover har vi god erfaring med momsafstemninger og indberetninger til myndighederne, samt forberedelse til måneds- og årsafslutninger. Vi er en rutineret partner inden for hele økonomifunktionen, herunder ledelse af teams, og vi har erfaring fra både danske og internationale virksomheder. 

SÅDAN GØR VI

– fra udfordring til løsning og resultat

Kundecase Regnskabschef

OBS:
Vi behandler alle vores kunder med fuld diskretion. Derfor sætter vi ikke navn på vores cases.

Regnskabschef

Måneds- og ledelses- rapportering

Måneds- og ledelsesrapportering Månedsrapportering kan give føling med virksomhedens udvikling og er et solidt datafundament for kritiske driftsmæssige beslutninger. Det gælder ikke bare ved afslutningen af regnskabsåret, men også i den daglige drift.

Måneds-, ledelsesrapporter, saldobalance etc. er alle rapporteringstyper, der kan give jer det bedst mulige grundlag for økonomisk kontrol og styring på tværs af hele virksomheden.

Rapportering handler traditionelt om udarbejdelse af virksomhedens økonomiske tilstand med udgangspunkt i ovenstående. Rapporterne genereres eksempelvis månedligt eller kvartalsmæssigt, men kan inkludere rapportering i realtid via online systemer. Økonomiske data inkluderer som udgangspunkt regnskaber og budgetter, men kan også inkludere andre områder såsom investeringer eller nøgletal.

Med udgangspunkt i disse oplysninger kan I besvare spørgsmål som:

• Overholder virksomheden sine budgetter?
• Hvilke investeringer vil være mest fordelagtige?
• Er virksomheden i stand til at generere overskud af den indskudte kapital?
• Hvordan reagerer kunder over tid på ændringer i prissætning?

Kort sagt kan løbende rapportering og behandling af finansielle og operationelle data give jer det bedst mulige grundlag for at træffe vigtige beslutninger om virksomhedens drift og fremtid.

Optimal styring og indsigt

For mange virksomheder, specielt blandt de små og mellemstore, er det langt fra altid, at der er nok interne ressourcer til at varetage opgaver som udvikling og implementering af rapportering. Det er et af de områder, hvor vi kan hjælpe jeres virksomhed med at opnå optimal styring af og indsigt i virksomhedens økonomi via rapportering.

Vi tilbyder:

• Udvikling af rapporteringsstandarder
• Hjælp til fastsættelse af delmål og mål
• Konsultation om hvilke tal, data og beregninger, der skal indgå i rapportering
• Teknisk assistance til implementering af rapportering • Sparring om udvikling af rapporteringsdesign
• Design og implementering af grafiske rapporteringsværktøjer

Økonomi opfølgning

Fundament og pejlemærke

Vend kvartals- og årsrapporters fokus 180 grader og se i stedet fremad. Det er kort sagt, hvad fordelene ved god økonomiopfølgning giver adgang til. Med fokus på økonomiopfølgning tager vi historiske data og gør dem til fundamentet for forecasts og budgetter. Det er virksomhedens interne styringsredskab, som blandt andet kan bruges til at følge op på budgetter og være pejlemærke for, om kursen stadig stemmer med de målsætninger, virksomheden har sat sig.

Analyse

Via kvantitativ og kvalitativ analyse af nøgletal, salgsudvikling, produktionsdata med mere, kan økonomiopfølgning blandt andet være med til at afdække, hvor virksomheden klarer sig godt, og hvor det går mindre godt.
 

Detaljeret indsigt

Vores kvalificerede medarbejdere kan varetage hele eller dele af din virksomheds økonomiopfølgning. Dette kan eksempelvis være i form af løbende økonomirapporter. Med vores assistance får I en bredt dækkende og detaljeret indsigt med fokus på viden, der kan omsættes til strategiske beslutninger og i sidste ende skabe vækst.

Skræddersyet økonomistyring

Økonomistyring sker inden for et økonomisystem. Din branche, dine produkter, kunder og samarbejdspartnere er med til at gøre din situation unik. En detailhandel har andre forudsætninger, en anden dagligdag og til tider andre behov, end en produktionsvirksomhed. Vores tilgang tager udgangspunkt i netop jeres situation. Økonomistyringen tilrettelægges ud fra den enkelte virksomheds behov og ønsker om blandt andet rapporteringsniveau.
 

Vi tilbyder

Vi tilbyder en lang række services inden for økonomiopfølgning. Det gælder blandt andet:
• Kvalitetssikring
• Understøttelse af kontrol af økonomiopfølgning
• Analyse af de realiserede tal
• Sammenholdelse af realiserede tal mod lignende perioder eller budget.

Budgettering

Få økonomisk overskud og løsn op for arbejdsbyrder ved hjælp af detaljeret, professionel budgettering, der kan skabe grundlag for økonomisk vækst. Blandt virksomheders økonomimedarbejdere har de færreste den nødvendige tid og måske også ekspertise til at håndtere de afgørende detaljer, som gør budgettering til et aktivt, centralt element i virksomhedens strategiske planlægning. Budgetstrukturer, budgetmodeller, budgetprocedurer, compliancekrav, kontrol, struktur og brugsmuligheder. Driftsbudgetter, likviditetsbudgetter og balancebudgetter. – Der er meget at holde styr på ved budgettering – og meget, som kan skabe forvirring og støj. Når det gøres korrekt, kan budgettering være et centralt redskab til at vurdere og måle virksomheden. Samtidig er det uvurderligt som fundament, når der skal tages vigtige beslutninger for at fremtidssikre din virksomhed.

Vi tilbyder en lang række services i forbindelse med budgetteringsopgaver. Det gælder blandt andet:
• Udvikling af budgetmodeller
• Sparring angående budgetlægning
• Kontrol og kvalitetstjek af budgetter
• Styring af arbejdskapital
• Hjælp til kreditvurderinger
• Investeringssimulationer.

Troværdighed og tillid

Som resultat får I budgetter, der er med til at øge troværdigheden og tilliden til budgettet. Alt sammen med sikring af compliancekrav og kvalitetsforventninger hos blandt andet finansielle forbindelser (banker mv.), samarbejdspartnere og potentielle eller eksisterende investorer.

Et udpluk af vores kunder

Kontakt os i dag - vi er altid klar til at hjælpe

Tlfnr.: +45 70 70 12 03